KOLEKSİYON VE KOLEKSİYONCULUK

Koleksiyon Nedir?

Hobi veya uğraşı, kişinin mesleği dışında boş zamanlarnda yaptığı dinlenme, eğlenme amaçlı ve özel ilgi alanına giren işlerdir

Koleksiyon Çeşitleri:

Para Koleksiyonu (Numismatik) : Nümismatik metal paraları inceleyen, sikke ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim dalı. Madeni para anlamına gelen Latince numisma kelimesinden türemiştir.Tarih biliminin alt kolu olan bilim dalının adıdır. Bu bilim dalında uzman kişilere "Nümizmat" adı verilir.

Pul Koleksiyonu : Posta pullarını ve posta pullarıyla ilgili zarfları ve benzeri nesneleri toplama ve biriktirme işlemine pul koleksiyonculuğu böyle koleksiyon yapan kişilere ise pul koleksiyoncusu denir.

Kartpostal

Madalya

Eski Obje

 

önceki